måndag 4 maj 2009

FLYG LÅTER HELA SVERIGE LEVA!

Debatt
(av Anders G Hökmark/Flygtorget 4/5 2009)

Flyget skapar tillgänglighet, flyget är ett modernt och effektivt sätt att förflytta sig över betydande avstånd! Utan ett bra inrikesflyg skulle inte Sverige klara sig. Inrikesflyget är i själva förutsättningen för att Hela Sverige skall leva och utvecklas gemensamt. Utan detta flyg skulle det bli en skrämmande koncentration till ett fåtal storstadsregioner.

Alltför många debattörer och opinionsbildare argumenterar för ett väsentligt mindre inrikesflyg. Om detta skulle bli en realitet… Hur skulle då företag i Norrland kunna klara av och sköta sina marknader och kunder i södra Sverige där merparten av hemmamarknaden finns utan att kunna ta sig fram och tillbaka under dagen?

Hur skulle företagen kunna sköta sina internationella kontakter? Vad skulle de alltfler internationella ägarna till våra företag säga då man planerar nyinvesteringar om kommunikationerna försämras?

Hur skulle småbarnsföräldrar kunna aktivt delta i ett kontaktintensivt arbete om man inte med hjälp av flyget kunde komma fram och åter under dagen? Alla har vi under åren sett barn ibland med en lapp på magen få fin assistans på flygplatsen då de kanske skall besöka sin mamma eller pappa som separerat och nu bor på skilda orter. Hur skulle det mötet med en förälder på annan ort kunnat ske över stora avstånd utan flyg och förtjänstfullas insatser på flygplatser och ombord på planet? Långa tågresor är inte att tänka på i detta fall?

Funderar avslutningsvis på alla de tusentals äldre, som via riksfärdtjänsten och flyget får tillfälle att träffa nära och kära under de stora helgerna. Utan tillgång till flyg, vad skulle då ske?
Gå in på Flygtorget för att läsa hela artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar