torsdag 21 maj 2009

Här hittar du ett axplock av facktermer och förkortningar som används inom flygbranschen


A/C
AircraftLuftfartyg Avser både flygplan och helikoptrar. Flygplan (Sverige) Airplane (USA) Aeroplane (UK)

AOC

Drift-tillståndAir Operator Certificate. Tillståndshandling för kommersiellt flyg

PiC
Pilot in Command, Befälhavare ombord på luftfartyg

Yield
Intäkt per passagerare och sträckenhet

TWR
Tower, Flygledningstorn där flygledare leder trafiken på ett flygfält

Widebody
Flygplan med dubbla gångar i kabinen

Spin
Spinn, En roterande dykande rörelse där ena vingen förlorat lyftkraften

Seat mile
Sätesmil (km)Sträcka som en flygplanstol färdas i engelska mile (kilometer)

Roger
OK, Jag bekräftar, Svar på order eller information, bekräftar att meddelandet är uppfattat

PAX
Passagerare

CVR
Cockpit Voice RecorderBandspelare som spelar in ljud och tal i cockpit under flygning. En av de röda lådor som kallas "svarta lådor"

C/A
Cabin AttendantKabinpersoneal/Kabinbesättningsmedlem

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar